Unia Europejska

“FURMIS” – Tomasz Furmański realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w “FURMIS” – Tomasz Furmański

Celem głównym projektu jest wprowadzenie produktów Firmy na nowe rynki zagraniczne (USA, Dania)

Planowane efekty projektu:

  • rozszerzenie działalności eksportowej;
  • podpisanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych;
  • wzrost przychodów z eksportu;
  • wzrost konkurencyjności Firmy na rynku międzynarodowym.

Okres realizacji: 06/03/2021 – 31/12/2023

Całkowita wartość projektu: 589 358,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 479 485,00 PLN