ReklamacjeFurmis® oraz BagOnBag® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Furmis Tomasz Furmański i jako takie podlegają ochronie prawnej.